Test fluestang til sjøørret- Greys GR70 #5

Test fluestang i klasse 5. Denne bør ha prestasjonsangst! Test fluestang 9 fot klasse 5. Dette er klassen jeg  har fisket aller mest med.  Snart 25 år har gått siden jeg fikk min første fluestang i klasse 5 er og siden da har det gått kast i kast. Hardy, Sage, Orvis , G-loomis og nå […]

Read more
Korshavnsbekken skal nå kultiveres

Korshavnsbekken et eksempel på godt samarbeid! Innerst i Korshavnkilen renner det en liten men meget flott sjøørretbekk. Som de fleste bekker her på Hvaler er det god oppgang  av sjøørret i bekken men dessverre en begrenset gyting.  Nederste del er grodd igjen og gyteområdene er fulle av slam og i dårlig forfatning, øvre del er […]

Read more