Et direktorat på bærtur!

Et vern er bra men forslaget er skivebom! “Fiskeridirektoratet forslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet” Dette er overskriften på forslaget som nå er ute til høring og så langt er jeg 100% enig, torsken bør fredes! Men er det […]

Read more
Video fra Korshavnsbekken

Frivillig innsats som gir resultater! Her kan dere se en video som ble laget under selve arbeidet i bekken. Jeg har og laget en video som viser resultatet og en sjøørret som tar i bruk områdene. Vi har ikke observert så mye gytefisk i denne bekken før så dette var virkelig vellykket. NRK kom på […]

Read more
Sjøørretens Batman!

Flott artikkel på Infinitummovement.no Jeg har fått mange kallenavn gjennom tidene men batman den var ny :).Marin biolog Pia Ve Dahlen står for dette flotte og lærerike intervjuet. Tusen takk Pia for en meget lærerik arbeidsoppgave! Artikkelen kan leses her: Sjøørretens Batman

Read more
Reddet ørretbekk på Hvaler

Flott oppmerksomhet rundt vårt kultiverings prosjekt! Fredrikstad blad har satt sammen en sak angående vårt arbeid i Korshavnsbekken. (Link er abonnement).  Legger ut bilder fra artikkel. Bjørn Tore Kjølholt er i gang med redningsaksjonen for bekkene på Hvaler

Read more
Temakveld – Kurs – Sjøørretfiske

Temakveld – Fiske teknikker etter sjøørret I samarbeid med Hvaler jeger og fiskeforening holdt jeg åpent hus onsdag 6 september kl 19:00. Sted besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler på Skjærhalden. Temaet var: Hvordan fiske sjøørret – Teknikker – Tips – Utstyr og fiskeplasser. Det ble full brakke med masse positive og informasjonstørste sjøørretfiskere! Her er presentasjonen […]

Read more
Stokken Båt og Motor satser på sjøørret!

Stokken Båt og Motor sin sportsfiske avdeling er nå pimpet by Rosareke! For en stund siden tok Stokken Båt og Motor kontakt med meg, de ønsket noen råd og litt veiledning for å satse på sjøørretfiske. I andre etasje har de nemlig en meget godt utstyrt fiske avdeling. Her finner de besøkende alt fra teiner, […]

Read more
Test fluestang til sjøørret- Greys GR70 #5

Test fluestang i klasse 5. Denne bør ha prestasjonsangst! Test fluestang 9 fot klasse 5. Dette er klassen jeg  har fisket aller mest med.  Snart 25 år har gått siden jeg fikk min første fluestang i klasse 5 er og siden da har det gått kast i kast. Hardy, Sage, Orvis , G-loomis og nå […]

Read more
Korshavnsbekken skal nå kultiveres

Korshavnsbekken et eksempel på godt samarbeid! Innerst i Korshavnkilen renner det en liten men meget flott sjøørretbekk. Som de fleste bekker her på Hvaler er det god oppgang  av sjøørret i bekken men dessverre en begrenset gyting.  Nederste del er grodd igjen og gyteområdene er fulle av slam og i dårlig forfatning, øvre del er […]

Read more